czwartek, 17 kwietnia 2014PROTOKÓŁ                          
I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO
"My  Picture Dictionary"

ORGANIZATOR:
mgr Justyna Hajduk
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 166  prac plastycznych z następujących placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle (7 prac)
Zespół Szkół w Sawinie (19 prac)
Zespół Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (33 prace)
Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rakołupach (5 prac)
Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu (10 prac)
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie (15 prac)
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu (13 prac)
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi (6 prac)
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (4 prace)
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (11 prac)
Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej (9 prac)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie (8 prac)
Szkoła Podstawowa w Żmudzi (8 prac)
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (18 prac)


Dnia 17 kwietnia  2014 roku  jury w składzie:
mgr Ewelina Sobipan –nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół STO na Bemowie, Warszawa
mgr Katarzyna Blicharz - nauczycielka edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Uchaniach
mgr Justyna Hajduk – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Uchaniach
dokonało oceny nadesłanych prac.
Ponad połowa prac została odrzucona z powodu dużej ilości błędów, niezgodności formatu, niewystarczającej liczby słówek.
Przy wyborze laureatów  jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA KLAS I -III

I miejsce:  Zofia Nowakowska; SP nr 4 w Chełmie
                 Kinga  Dorosz ; SP nr 4 Chełm
II miejsce:  Aleksandra Kowalik; SP nr 4 Chełm
III miejsce:  Anna Kwiecińska, SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
                    Kuba Jędruszak ; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu
                     Jakub Kubik;  SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym
                     Oliwia Grochowska; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

WYRÓŻNIENIA:
                            Kinga Rosińska; SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
                            Patrycja Zielińska; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
                            Mikołaj Tomala; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
                           Anastazja Romańczuk; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach
                                   KoloniiKATEGORIA KLAS  IV - VI

I miejsce: Korneliusz Sobczuk; SP w Żmudzi
                  Marta Jacyna; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach
                                   Kolonii

II miejsce : Milena Micek; SP im. C. K. Norwida w Trzeszczanach
                   Kinga Kornas;  Samorządowy Zespół Szkół  w Mirczu
                    Natalia Chwała; SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce: Jagoda Florek; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach
                                   Kolonii

WYRÓŻNIENIA:
Hubert Marczuk; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym
Agnieszka Pakuła; Samorządowy Zespół Szkół  w Mirczu

Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy laureatom
oraz ich opiekunom
i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu za rok.
Odbiór nagród i dyplomów możliwy będzie w siedzibie Organizatora
przy ul. Szkolnej 13 , 22-510 Uchanie. O terminie rozdania nagród poinformujemy mailowo lub telefonicznie.
Dziękujemy sponsorom nagród, wydawnictwu Pearson i Oxford..

czwartek, 27 lutego 2014SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW KLAS I-III i IV VI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU
-        propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
-        wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
-        rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
-        poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
-        aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR
-        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
-        Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    Travelling – Podróżowanie, środki transportu
b)   Food and drinks – jedzenie i picie
c)    Clothes – ubrania
d)   Animals – zwierzęta
e)    Countries and Nationalities – Państwa i narodowości
f)     Body – ciało
g)    Jobs – zawody
h)   Plants – rośliny
i)     Holidays – wakacje

2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:
a)    Słownik powinien mieć format A4
b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)
c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).
d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)
e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.
f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania kilku prac (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie).
g)    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie kwietnia. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com . Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. W przypadku niemożności uczestnictwa w rozdaniu nagród zostaną one przesłane pocztą.


Uczniowie klas IV- IV:
Słownik musi zawierać minimum 50 uporządkowanych alfabetycznie  słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:
Słownik musi zawierać minimum 25 słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

ü  KLASY I-III
ü  KLASY IV-VIW  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ:

ü  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW
ü  ODPOWIEDNIA LICZBA SŁÓW
ü  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM
ü  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ)
ü  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA
ü  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM
ü  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA
ü  POMYSŁOWOŚĆ I ZASTOSOWANIE CIEKAWYCH TECHNIK
ü  WRAŻENIE OGÓLNE


    PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 31 MARCA 2014 LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,
UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,
TEL. 846577021

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!

poniedziałek, 13 stycznia 2014

 Materiały do konkursu

Proszę zapoznać się z ta strona jest tam wiele ciekawych informacji, które przydadzą się na konkurs. Proszę przeczytać informacje o miastach oraz co warto wiedzieć.
http://wielka_brytania.lovetotravel.pl/

sobota, 11 stycznia 2014

 To pytania dla wszystkich konkursowiczów. Rozwiązania na kartce do środy.

I. Uzupełnij zdania.

1.W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: .............................., ..........................., ........................... .
2.Symbolem Anglii jest:........................... .
3. Popularna nazwa londyńskiego metra to ............. .............. .
4. Stolicą Szkocji jest .................................. .
5. Jak nazywa się największe koło obserwacyjne w Londynie i podaj jego wysokość ......... .................
..................- ............... m.
6. Nazwa flagi brytyjskiej to ............... ............... .
7. Wielki pożar Londynu wybuchł w roku ...................... .
8. Największy i najpopularniejszy dom handlowy w Londynie nazywa się ................................. .
9. Patronem Walii jest Św. ...................................... .
10. Szkocka spódniczka w kratkę nazywa się ............................ .
11. Kolumna Nelsona stoi na pIacu .............................. .
12. Henryk VIII miał ..................żon.
13. Najbardziej znany most w Londynie nazywa się ............... .................. .
14. Najwyższy szczyt w Wielkiej Brytanii to ............ ............... .
15. Mur Hadriana oddziela następujące państwa .............................. i ................................. .
16. Patronem Szkocji jest Św. ........................................ .
17. Symbolem Szkocji jest ........................................ .
18. Tytuł hymnu Wielkiej Brytanii brzmi........................................ .
19. Elżbieta II została koronowana w ...........................roku.
20. Największe lotnisko w Londynie nazywa się ...................................... .

II.Odpowiedz na poniższe pytania.
1. Kogo londyńczycy nazywają ,,bobby”? ........................................
2. Podaj oficjalny adres premiera Wielkiej Brytanii . ....... ........................ ....................... .
3. Podaj dokładną datę próby wysadzenia w powietrze angielskiego parlamentu przez Gaya Fawkesa.
......... ..................... ............................ .
4. W jakim miesiącu Brytyjczycy obchodzą Pancake Day? ........................................ .
5. W jakim państwie znajduje się jezioro Lochness? ........................................
6. Jakiej narodowości był naukowiec Aleksander Graham Bell i co wynalazł? ........................................ ........................................
7. Gdzie przechowywane są królewskie klejnoty w Londynie?............................... ........................... .
8. Przez kogo została założona Tower of London? Podaj imię i nazwisko. ........................................ ........................................ .
9. Podaj imię i nazwisko mężczyzny, który wynalazł silnik parowy. Jego twarz umieszczona jest na szkockim jednofuntowym banknocie. ..................... .......................... .
10. Flaga którego państwa wchodzącego w skład Wielkiej Brytanii nie jest częścią flagi brytyjskiej. ........................................ .

III. Zakreśl prawidłowa odpowiedź a, b lub c. W każdym punkcie jest poprawna tylko jedna odpowiedź.
1. Robert Burns- narodowy poeta Szkocji urodził się:
a) 25 stycznia 1759 roku
b) 26 stycznia 1758 roku
c) 25 lutego 1859 roku
2. Haggis to szkocka potrawa składająca się z mięsa:
a) świni
b) owcy
c) krowy
3. Jajka na bekonie to popularny posiłek, który Brytyjczycy jedzą na:
a) śniadanie
b) obiad
c) kolację
4. Szkocka nazwa Sylwestra to:
a) Hogmary
b) New Year’s party
c) Hogmanay
5. Brytyjska jednostka miary- 1 stopa liczy:
a) 0,31 metra
b) 0,51 metra
c) 0,41 metra
6. Jak nazywa się słynna ulica w Edynburgu, gdzie znajduje się dużo sklepów:
a) Princes Street
b) Windsor Street
c) Leith Street
7. W którym roku urodził się William Shakespear:
a) 1664
b) 1564
c) 1546
8. W którym roku rozpoczęto budowę Big Bena:
a) 1742
b) 1834
c) 1632
9. W którym roku po raz ostatni odbudowano the Globe Theatre?
a) 1897
b) 1599
c) 1997
10. William Zdobywca wygrał bitwę pod Hastings w roku:
a) 1056
b)1565
c) 1066
11. Angielski król , który był znany kłótni z papieżem nazywał się
a) Charles I
b) Edward IV
c) Henry VIII
12. Cabbie jest kierowcą
a) autobusu piętrowego
b) londyńskiej taksówki
c) pociągu

IV. Odpowiedz na pytania: Prawda/Fałsz.

1. Charles Dickens jest autorem powieści pt. ,,Wichrowe Wzgórza”. ...................
2. Festiwal muzyki i dramy odbywa się każdego roku w Londynie. ..................
3. Parlament brytyjski składa się z Izby Gmin i z Izby Lordów. ....................
4. Głównymi partiami politycznymi są: Partia Konserwatystów i Partia Pracy. ...............
5. Eton to najsłynniejsza szkoła w Anglii. ................
 Proszę zajrzec na stronę:

 https://sites.google.com/site/beataangtele2/Home/konkurs-wiedzy-o-wielkiej-brytanii
oraz Rozwiązać dołączone pliki z zadaniami konkursowymi z roku 2011 2010 2009

piątek, 10 stycznia 2014


Ciekawostki o Wielkiej Brytani

   1. Królowa Elżbieta I, która rządziła Anglią 400 lat temu, zupełnie wyłysiała, zanim dożyła 50 lat.
         Miała wię ponad 70 peruk, a jedna z nich była jaskrawozielona.
   2. Grobla olbrzymia w Irlandii Północnej składa się z około 37 000 kolumn skalnych takich samych kształtów i rozmiarów.
          Nie zbudował ich człowiek-kolumny są dziełem wulkanów.
  3. Szkocka potrawa haggis to barani żołądek nadziewany mięsem-wątrobą i sercem-oraz owsianką.
          Podaje się ją z żepą i ziemniakami.
   4.Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - to najdłuższa nazwa miasta w Brytani.
  5. Gdyby rozplątało się i rozciągnęło brytyjskie wybrzeże, to tą liniom możnaby było opasać niemal pół kuli ziemskiej!!!
  6. W Tower of London najcięższa korona waży 2 kg.
  7Harrods , jedno z najbardziej znanych sklepów, oświetla 11 500 żarówek
  8.  Pod murawą stadionu Wembley w jej centralnym punkcie, na głębokości kilku metrów umieszczona została tzw. "kapsuła czasu" (ang. the time capsule) - stalowa, otwierana kula, w której zachowano na pamiątkę m.in. fragment murawy starego Wembley, nagranie DVD z finałowego meczu mistrzostw świata 1966 r., czy księgę zawierającą archiwum wszystkich meczów reprezentacji Anglii na starym stadionie.
  9.  Zegar Big Benu w swojej historii miał tylko 4 usterki związane z wyznaczaniem czasu:
* w 1962 roku w sylwestra spóźnił sie o 10 min.
* w 1972 roku nastąpiła pierwsza i jedyna usterka dotycząca metalowych części mechanizmu odpowiedzialnego za uderzenia w dzwony. Big Ben milczał od 5 sierpnia 1975 roku do 9 maja 1977.
* w 1997 30 kwietnia zegar zatrzymał się. Podobna sytuacja nastapiła 3 tygodnie później;
* w 2005 roku 27 maja o godz. 22:07 zegar przestał tykać i nie chodził 90 minut.
  10.  Anglia bywa nazywana ‘ Albion’ od czas gdy Rzymscy najeźdźcy zobaczyli białe klify w Denwer.
11.  John Doe to polski Jan Kowalski, symboliczny ktoś lub nikt, a dla kobiety używa się Jane Doe.
  12.  Stolica Anglii, leżąca nad Tamizą 60 km od morza , zawdzięcza swą nazwę ‘ Londinium’ -Rzymianom.
13.   Południowe wybrzeże GB jest nazywane angielską rivierą, ludzie zamieszkują tam po przejściu na emeryturę ze względu na ciepły klimat i brak przemysłu ciężkiego.
  14.  W Walii żyje 3 miliony ludzi i 11 milionów owiec
15.   Język Walijski ( Welsh) jest najstarszym językiem w Europie.
  16.  Rugby jest narodowym sportem w Walii.
  17.  Tylko 10 % Brytyjczyków zjada obecnie typowe brytyjskie śniadanie złożone z jajek na bekonie, większość pije dużo kawy zamiast przysłowiowej herbaty z mlekiem. Wyższa klasa średnia nadal celebruje zwyczaj picia herbaty o godzinie 5 po południu.
  18.  Wielka Brytania nie posiada napisanej konstytucji! Jest jedynym takim krajem w Europie. Posiada za to zbiór historycznych dokumentów, takich jak ‘Magnacarta’ z 1215 roku które są podstawą konstytucyjną.
   19.  Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest ponad prawem, jest głową Kościoła Narodowego Anglii, przywódcą Sił Zbrojnych oraz atrakcją turystyczną.
20.  Czarną kartą wizerunku Wielkiej Brytanii są: football hooligans ( piłkarscy huliganie)
  21. Czy Polka była królową Anglii? Tak –W 1722 roku po sekretnych negocjacjach pomiędzy Hiszpanią, Watykanem i Polską, 16 letnia Klementyna Sobieska poślubiła 30 lat starszego Jamesa Stuarta – niekoronowanego króla Anglii, Szkocji,Walii i Irlandii dla wzmocnienia wpływów katolickich, w protestanckim kraju. Ale nigdy nie zasiadła na tronie ani nie była w Londynie, urodziła dwóch synów. Zmarła w wieku 29 lat chora na szkorbut.
  22.  Modelowego angielskiego uczonego w szkołach używa tylko 4% Britów (Brytyjczyków), głównie Londyńczycy.
  23.  Anglicy są miłośnikami zwierząt! Jakie jest ulubione zwierzątko domowe ? pies- nie! Papużka falista!
24.  Pomimo że mają blisko do wybrzeża z każdej strony, większość Britów nie umie pływać!
25.  Brytyjczycy są zdyscyplinowani i ustawiają się w kolejce do autobusu, wejście poza kolejką jest niewyobrażalne.
  26.  W Szkocji sklonowano w 1996 roku owcę Dolly.
  27.  Old Market Square jest największym otwartym rynkiem w Wielkiej Brytanii (większym niż Trafalgar Square w Londynie) i znajduje się na 37 miejscu pod tym względem na świecie (największy to Plac Tiananmene w Chinach). Powierzchnia rynku to około 22,000 m kwadratowych.
   28.  Największy szpital w Wielkiej Brytanii to Queen's Medical Centre, który swą siedzibę ma w Nottingham. Zatrudnia ponad 6000 ludzi i ma około 1300 łóżek. Został otwarty w 1977 roku.
  29.  Najbardziej popularna sieć sklepów kosmetycznych i aptek w Wielkiej Brytanii - "Boots". Została założona przez John'a Boot w 1849. Obecnie w całym kraju jest 2,500 sklepów tej sieci, a osiągają one ponad 443.8 milionów funtów zysków ze sprzedaży kosmetyków rocznie!
30.  Pewna 94-letnia Brytyjka uznała, że po 75 latach jeżdżenia samochodem czas rozstać się z kierownicą. Muriel Gladwyd z Hereford swe prawo jazdy odesłała, a kluczyki od samochodu schowała do szuflady. Pani Gladwyd zasiadła za kierownicą na święta Bożego Narodzenia w 1932 roku. Jej pierwszym samochodem był słynny Ford model T. Od tego czasu przejechała - jak sama oblicza - "zdrowo ponad milion kilometrów" i to bez wypadku. To, że nie przydarzyła jej się nawet drobna stłuczka , tłumaczy poszanowaniem dla ograniczeń prędkości i rozglądaniem się na boki.
  31.  Londyn był pierwszym miastem, w którym pojawił się smog. Pierwszy raz zaobserwowano te zjawisko już w połowie XVII wieku.
  32.  Heathrow to największe lotnisko w Europie.
  33.  Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku w Londynie będą kosztować ponad 20 miliardów dolarów.
  34.   W niektórych częściach Londynu warstwa gruzu, na której stoją współczesne budynki, ma aż 8 m grubości.
  35.  Co dziesiąte dziecko mieszkające w Londynie nie wie, jak nazywa się stolica Wlk. Brytanii.
  36.  Wielki pożar w 1666 roku, który zniszczył większą część miasta przy okazji wytępił panującą zarazę oraz znacznie przyczynił się do rozwoju ówczesnego Londynu.
  37.   W czerwcu 1967 roku na ścianie banku Barclays w dzielnicy Enfield Town pojawił się pierwszy na świecie bankomat.
  38.  W 43 n.e, za panowania cesarza Klaudiusza, legiony rzymskie rozpoczęły regularny podbój Brytanii. Do ok. 70 n.e. Rzymianie zajęli południową Anglię, do 80 Walię i w 81 południową Szkocję. Na podbitych ziemiach utworzono prowincję Brytania, zarządzaną przez gubernatora (namiestnika). 122 wizytujący prowincję cesarz Hadrian rozkazał wznieść wał obronny (Wał Hadriana), który miał wyznaczać północną granicę imperium rzymskiego (wybudowany na granicy Anglii i Szkocji 122-128).
   39.  Szacuje się, że podczas 92 lat Aston Martin wyprodukował mniej samochodów, niż cały przemysł motoryzacyjny Detroit, w 5 godzin.
   40.  Pod kopułą katedry Św. Pawła w Londynie znajduje się Galeria Szeptów. Znajdująca się w
niej osoba może usłyszeć szept z odległości 25 metrów. Ściany galerii są specjalnie zakrzywione po to, by
wypowiedziany szept mógł się wielokrotnie odbić od ściany kopuły.
  41. W Londynie jest ponad 300 muzeów.
   42. Przez Tower Bridge przejeżdża 150 tys. pojazdów dziennie, a most podnosi się 900 razy na rok.
  43. Londyńskie metro jest najbezpieczniejszym metrem na całym świecie, dzięki rozmieszczeniem kamer bezpieczeństwa.
  44. Londyńscy policjanci „bobies“ są tak nazywani od imienia Roberta Peela, założyciela londyńskiej policji.
   45. Edynburg, stolica Szkocji, jest uważane za jedno z najpiękniejszych miast świata.
   46. Codziennie sprzedaje się 650 000 egzemplarzy gazety „The Times“
  47. Każdy silnik Astona Martina jest składany ręcznie, karoseria jest pokrywana conajmniej 12. warstwami lakieru. W czasie montażu przeprowadza się 438 kontroli jakości.
  48. Najnowszy model Jaguara kosztuje 350 tys. dolarów.
49. W Wielkiej Brytani jest 787 wysp.
   50. W podziemnym Londynie (metrze) pracuje 16 500 pracowników. Obsługują oni 275 stacji rozmieszczonych na połaci 408 kilometrów.
  51. Będąc w Belfaście należy z pewnością pójść do parku Dixon, gdzie co roku odbywa się międzynarodowa wystawa róż i gdzie można podziwiać ok. 100 000 odmian tych kwiatów. Ponadto nie można nie odwiedzić doku, gdzie zbudowano słynnego "Titanica".
52.  W Londynie używa się ponad 200 języków!
  53.   W stolicy Wielkiej Brytani jest ponad 11 000 restauracji, kawiarni i barów szybkiej obsługi.
  54.   Pierwszy parowiec pojawił się na Tamizie w 1815 roku. Parowce pływały po rzece aż do lat 50. naszego stulecia.
  55. Pierwsze londyńskie dorożki zostały sprowadzone z Holandii w XVI wieku. Na taki luksus stać było tylko najbogatszych obywateli miasta. Biedni musieli chodzić pieszo.
   56.  Pierwsza linia konnych autobusów za często kursować w latach 30. ubiegłego stulecia. W 30 lat później pojawiły się tańsze tramwaje konne.
  57.   W londyńskich taksówkach, staromodnych czarnych bentley'ach, siedzenia dla pasażerów ustawione są naprzeciwko siebie.
  58.   W 1952 gdy autobus przejeżdżał przez Tower Bridge, most zaczął się podnosić, na szczęście nikomu nic się nie stało.
  59.  Król Henryk VIII miał sześć żon, ale mało kto wie, że szósta żona, Katarzyna Parr miała czterech mężów.
  60.  Henryk VIII pod koniec życia był tak otyły, że skonstruowano specjalną maszynerię, która miała na celu wnoszenie króla po schodach; co dziwne, za młodu król był szczupły i lubował się w sportach.
  61.  Z rachunków dworu króla Jana Bez Ziemi można wyczytać, że król brał kąpiel raz na trzy tygodnie.
  62.  Król Edward I Długonogi był wielkim fanem sokolnictwa i jeździectwa. Zachowały się imiona jego koni: Lyard, jego koń bojowy; Ferrault, którego używał na polowaniach; Bayard, jego ulubiony koń.
63.  Obecnie (październik 2007 r.) żyje tylko jeden prawnuk królowej Wiktorii: hrabia Carl Johan Bernadotte.
64.   Pierwszą decyzją po objęciu tronu przez królową Wiktorię było usunięcie swojego łóżka z sypialni matki.
  65.  Królowa Wiktoria rozpoczęła tradycję noszenia białych sukien przez panny młode podczas ślubu. Do tamtej pory kolor był dowolny.
   66.  W 1860 r. Wiktoria została pierwszym brytyjskim monarchą, który dał się sfotografować. Fotografem był John Jabez Edwin Mayall.
67.  Królowa Wiktoria prześcignęła swojego dziadka Jerzego III jako najdłużej żyjący brytyjski monarcha. Zmarła mając 81 lat i 243 dni.
  68.   Przyjaciel, który pod wpływem alkoholu zwrócił się do Edwarda VII jego popularnym pseudonimem "Tumu-tum" nigdy więcej nie został zaproszony na dwór królewski.
69.   Zapora na Tamizie stanowi jeden z kluczowych elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego Londynu. Poniżej tej zapory brzegi zostały podniesione o dwa metry na długości 32 km.
70.   Londyn stał się obiektem ataków terorystycznych: 7 sierpnia 2005 roku w metrze i piętrowym autobusie wybuchły bomby. Kolejny zamach udaremniono w sierpniu 2006 roku.
  71.  Zajmujący 140 hektarów, Hyde Park jest największym terenem zielonym w Londynie.
72.  W XVII wieku stolicę imperium dotknęła seria tragicznych zdarzeń: epidemia dżumy, która w 1665 roku odebrała życie 100 tys. londyńczyków, a w 1666 pożar, w wyniku którego centrum miasta zostało zniszczone w 80%.
  73.  Rangę najstarszego pubu w Wielkiej Brytanii, a może i na świecie ma Ye Olde Trip to Jerusalem w pobliżu Nottingham Castle. Jego początki sięgają XII w.
74.  Najmniejsze kino świata: Screen Room mieści się w Nottingham, w samym jego centrum na 25b Broad Street i ma tylko 21 miejsc.
  75.  8 marca tego roku w jednym dniu na zamku Nottingham stawiło się 1119 Robinów z Sherwood! W ten sposób został pobity światowy rekord w ilości osób przebranych za tę słynną postać. Poprzedni wynik to 607 osób.
  76.  Nottingham jest obecnie poddawane inwestycjom na ogromną skalę. Na rozwój infrastruktury, renowacje oraz transport wydano już miliard funtów!! (m.in. na przebudowę Old Market Square, odnowienie Wollaton Hall, a wkrótce na stworzenie 2 nowych linii tramwajowych).
77.  Nowych miejsc pracy rocznie przybywa tutaj o 3 razy szybciej niż wynosi średnia krajowa. W ostatnich czterech latach bezrobocie zmniejszyło się o połowę! Nottingham jest trzecim miastem w UK o największym wskaźniku Produktu Krajowego Brutto (GDP).
78.  Uniwersytety w Nottingham - Trent University i University of Nottingham znajdują się na 15 miejscu pod względem wyników W Wielkiej Brytanii według Educationguardian.co.uk i na 19 według TimesOnLine. W światowej liście UoN plasuje się na 80 miejscu (Top 100).
  79.  W Nottingham jest pub, który znajduje się w kościele. Budynek XIX w. Kościoła Unitariańskiego został przystosowany do nowej funkcji, ale wewnątrz są wciąż witraże, zachowany został kościelny klimat. Pub należy do sieci "Pitcher & Piano". Pub znajdziemy na ulicy High Pavement w dzielnicy Lace Market.
  80.  Nottingham słynie ze swojego bujnego życia nocnego i szału zakupów. W 2006 znalazło się na 5 miejscu wśród "shopping league" Wielkiej Brytanii. Więcej na zakupy wydają tylko w Londynie, Birmingham, Glasgow i Manchesterze.
81.  Nottingham trzykrotnie wygrało konkurs na najlepiej udekorowane miasto w Anglii. W tym roku po raz 4!! Jury konkursu "Britain in Bloom" nagradza te sposród wielkich miast, w których znajduje sie najwięcej zadbanej zieleni i kwiatów.
82.  W dzielnicy St. Anns znajdują się najstarsze w Europie i największe miejskie tereny działkowe (allotments) w Wlk. Brytanii. Ludzie uprawiają tam swoje ogródki od ponad 600 lat. Teren składa się z 677 działek o łącznej powierzchni 0.32 km kwadratowych.
83.  W rolę szeryfa z Nottingham z legendy o Robin Hoodzie ma wcielić się Russell Crowe, w najnowszej ekranizacji filmu o tym słynnym bohaterze. Natomiast już w tym roku telewizja BBC będzie emitować serial o Robinie z Sherwood.
84.  W 2006 r. nakręcono film "This is England", który zdobywał nagrody na różnych festiwalach (m.in. dla najlepszego niezależnego filmu brytyjskiego). Obraz kręcony był w Nottingham, w dzielnicy St. Anns. Film "This is England" jeszcze niedawno wyświetlany był w kinach.
  85.A dla tych którzy lubią gry planszowe stworzono grę "Nottingham". Ma proste zasady, pięknie zdobione karty i podobno gwarantuje sporo emocji i zabawy.
  86.  W Nottingham znajduje się tor wyścigów konnych o ponad stuletniej historii . Rocznie odbywa się tu 21 wyścigów od marca do listopada. Można zobaczyć także wyścigi chartów.
87.  Na świecie jest 6 miast o nazwie Nottingham. Poza Anglią, Nottingham znajduje się również w USA i to aż czterokrotnie! W stanach: Maryland, New Hampshire, Pennsylvania i Indiana. Jedno Nottingham jest także w Kanadzie w okręgu Saskatchewan.
  88.  W Nottingham można też zobaczyć prawdziwego smoka! Za swój teren obrał dzielnicę Sneinton. Skrył się między drzewami, więc wiele osób mijających go codziennie nawet nie wie o jego istnieniu.
89.   Nottingham znane jest z największej liczby włamań do domów w całej Anglii.
90.  W Wielkiej Brytanii dziecko nie może wracać same ze szkoły do domu. Muszą ich odebrać rodzice!!!
  91.  W UK jest tyle samo szczurów, co ludzi, czyli prawie 60 mln.
  92.   W wielu szkołach na początku grudnia odbywają się konkursy na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
  93.  W Oxfordzie są 34 college.
94.  Wielka Brytania posiada 370 tys. km dróg.
95.  Brytanię odwiedza średnio 28 mln. turystów rocznie.