wtorek, 7 marca 2017WYNIKI                
IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO
"My  Picture Dictionary"

ORGANIZATOR:
mgr Justyna Hajduk
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 150  prac plastycznych z 21  placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie (5prac)
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie (3 prace)
Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie  ( 5 prac)
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie (5 prac)
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu (10prac)
Szkoła Podstawowa w Nieledwi ( 10 prac)
Szkoła Podstawowa w Płonce ( 6prac)
Szkoła Podstawowa w Rakołupach (6 prac)
Zespół Szkół w Sawinie (10 prac)
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu (10 prac)
Zespół Szkół w Stawie ( 2 prace)
Zespół Szkół w Strachosławiu ( 4prace)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Teratynie (7 prac)
Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Terebiniu (2 prace)
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (10 prac)
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (10  prac)
Szkoła Podstawowa w Werbkowicach (7 prac)
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (10 prac)
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu (5prac)
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu ( 10 prac)
Szkoła Podstawowa w Żmudzi (10 prac)


Dnia 27  lutego  2017 roku  jury w składzie:
Anna Goszczyńska- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Teratynie
Małgorzata Olszewka- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Żmudzi
Justyna Hajduk – nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Uchaniach

dokonało oceny nadesłanych prac.
Przy wyborze laureatów  jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:
Kl. I-III

I miejsce:
Jagoda Kurzępa Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Kolonii
Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Łukasz Tkaczyk Szkoła Podstawowa w Żmudzi

II miejsce:
Kacper Siry Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

III miejsce
Natalia Kędzierawska Zespół Szkół w Sawinie
Urszula Kowalczuk Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Marta Brzozowiec Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Mateusz Kołtun Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Maja Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Anita Rosińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

WYRÓŻNIENIA:
Hanna Artamonow Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie
Karolina Janda Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Futy  w Dziekanowie
Martyna Mazurek Zespół Szkół w Strachosławiu
Natalia Borys Zespół Szkół w Stawie
Rafała Drozdowski Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Aleksandra Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Helena Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Oskar Kulik Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu
Julia Majdanik Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu
Amelia Kotulska Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
Jakub Poździk Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
Kinga Niemczyk Szkoła Podstawowa w Żmudzi
KInga Bubeła Szkoła Podstawowa w Żmudzi
Jakub Koman Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Teratynie
Anna Mociak Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
Amelia Ćwiklińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
kl. IV-VI

I miejsce
Patrycja Powaga Zespół szkół w Sawinie
Wiktor Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Katarzyna Głowacka Szkoła Podstawowa w Żmudzi
Anna Kwiecińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
II miejsce
Alicja Pasieka Szkoła Podstawowa w Nieledwi
Wiktoria Kawka Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
III miejsce
Hanna Błaszczuk Zespół Szkół w Sawinie
Weronika Hołub Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Alan Cieślik Szkoła Podstawowa w Żmudzi
Katarzyna Szcząchor Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu
Julia Binecka  Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Terebiniu
Wyróżnienie:

Aleksandra Kozyrska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Kolonii
Oskar Huczek Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie 
Natalia Kozioł Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 Anna Prystupa Szkoła Podstawowa w Nieledwi
Monika Rymarz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Teratynie
Magdalena Semeniuk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Teratynie
Aleksandra Zinkiewicz Szkoła Podstawowa w Rakołupach
Wiktoria Ciucka Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
Zuzana Bisko Zespół Szkół w Sawinie
Julia Kruk Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach
Kinga Rosińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Martyna Starzewska Szkoła Podstawowa w Płonce
Roksana Słaby Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
piątek, 30 grudnia 2016SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW KLAS I-III i IV VI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU
-        propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
-        wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
-        rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
-        poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
-        aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR
-        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
-        Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    In the country- na wsi
b)   In the city- w mieście
c)    My day- mój dzień
d)   Toys-zabawki
e)    Furniture- meble
f)     School-szkoła
g)    Culture-kultura
h)   Plants- rośliny
i)     Weather-pogoda


2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:
a)    Słownik powinien mieć format A4
b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)
c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).
d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)
e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.
f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I-III i IV-VI. 
g)    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.
j)     Nagrody należy odebrać w siedzibie  organizatora do dnia 30 czerwca 2017r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.


Uczniowie klas IV- IV:
Słownik musi zawierać minimum 40 uporządkowanych alfabetycznie  i ponumerowanych słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:
Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z             danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.
NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

ü  KLASY I-III
ü  KLASY IV-VI

W  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

ü  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :
ü  ODPOWIEDNIA LICZBA  PONUMEROWANYCH SŁÓW1p
ü  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p
ü  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p)
ü  PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p
ü  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p
ü  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p
ü  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p
ü  FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p
ü  WKŁAD PRACY 2p
ü  KREATYWNOŚĆ 2p
ü  WRAŻENIE OGÓLNE 2p
Punkty do zdobycia: IV-VI-15pkt
                                I-III - 13pkt


    PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 17 LUTEGO 2017r.  LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,
UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,
TEL. 846577021
E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz proszę dołączyć do prac, a także wysłać drogą elektroniczną na
e-mail szkoły: SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

(proszę o wypełnienie drukowanymi literami w celu uniknięcia błędów na dyplomach)Nazwa szkoły: ......................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................
Telefon / fax: ........................................................................................
Adres e-mail szkoły: ...............................................................................
Nauczyciel – opiekun: ..........................................................................
Adres e-mail opiekuna: ........................................................................
Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:
  1. .....................................................
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  4. ……………………………………………
  5. …………………………………………….
  6. ……………………………………………..
  7. ……………………………………………..
  8. ……………………………………………..
  9. ……………………………………………..
  10. ……………………………………..........

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania  zasad zawartych w regulaminie konkursu.